Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1.1.

2017-08-24

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, konkursu 3/1.1.1/2017 "Szybka ścieżka" MŚP małe projekty, firma Arfido poszukuje członka zespołu badawczego o kwalifikacjach opisanych w załączonym zapytaniu ofertowym (do pobrania tutaj), w którym zawarte są również warunki formalne konieczne do spełnienia.