Contact

ARFIDO Spółka z o.o.

ul. Szkolna 10A, 62-081 Chyby | www.arfido.com
phone +48 61 663 11 11 | fax +48 61 663 11 12 | arfido@arfido.com

Sales department

Sales Specialist

 

Bartosz Kurek
office: +48 61 663 11 11 | mobile: +48 784 562 461
bartosz.kurek@arfido.com

Sales Specialist

 

Patrycja Głuch
office: +48 61 663 11 11 | mobile: +48 604 448 595
patrycja.gluch@arfido.com

Maintenance

 
Jakub Nowak
office: +48 61 663 11 11 | fax: +48 61 663 11 12
jakub.nowak@arfido.com
    services enquiry:
serwis@arfido.com

Director of Operations

  Zdzisław Stypiński
office: +48 61 663 11 11 | mobile: +48 606 325 971
zdzislaw.stypinski@arfido.com

REGON 300475231 | NIP 7772953904 | Kapitał zakładowy 120 000 zł | KRS 0000270159 Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy