Moderné knižnica

 • Vypožičiavanie RFID

  V mnohých knižniciach, v ktorých sa zaviedli riešenia RFID, môžu čitatelia využívať knihy v rámci takzvaného voľného prístupu.

 • Vrátenie RFiD

  Knižnice si môžu vybrať z veľkého množstva riešení, ktoré im umožnia automatické vrátenie vypožičaných kníh. Tradičné vrátenie knihy knihovníkovi je časovo náročné a nesie so sebou riziko, že bude potrebné čakať v rade na obsluhu. Je obmedzené aj pracovnými hodinami knižnice.

 • Organizácia kníh

  Organizácia kníh je časovo náročný a drahý proces a v mnohých prípadoch je potrebné v tomto období uzatvoriť časť knižnice alebo celú knižnicu.

 • Ochrana knižného fondu

  Knihy dostupné itateľom v takzvanej zóne voľného prístupu sú častým predmetom odcudzenia. Tento výnimočný priestor vytvorený špeciálne pre výhodu používateľov a možnosť prístupu ku knihám umožňuje samostatné vypožičanie a vrátenie publikácií. Zbierky sprístupnené takýmto spôsobom musia byť dobre zabezpečené proti neoprávnenému privlastneniu.

 • Štatistiky návštevnosti