Moderni Knihovna

 • RFID výpůjčky

  Knihovny, které mají zavedené RFID řešení, umožňují čtenářům přístup ke knihovním fondům v režimu tzv. svobodného přístupu.

 • Vracení RFID

  Knihovny mají na výběr celou řadu řešení, která umožňují automatické vracení půjčených knih. Vracení tradičním způsobem u knihovníka je časově velmi náročný proces. Další překážkou pro uživatele mohou být provozní hodiny knihovny.

 • Uspořádání knihovního fondu

  Uspořádání knihovních fondů je časově a nákladově náročný postup, který v mnoha případech vyžaduje vyřazení jednotlivých částí nebo celé knihovny z provozu.

 • Ochrana knihovních fondů

  Knihovní fondy zpřístupněné čtenářům v zóně tzv. svobodného přístupu jsou vystavené nebezpečí krádeže.

 • Statistiky návštěvnosti

  Důležitým zdrojem informace o řízení knihovny jsou statistiky návštěvnosti, které informují o tom, jaký počet osob navštěvuje knihovnu v určených časových intervalech.