Pracovisko knihovníka ‒ vypožičiavanie

Nie všetky položky v knižnici si možno vypožičať domov. Tieto informácie sú zapísané na štítku RfiD, ktorý je nalepený v knihe.

Niektoré položky musia byť vždy dostupné v študovni a nemožno si ich vypožičať, iné – obsahujúce prílohy napr. vo forme CD – si možno vypožičať u knihovníka. Proces vypožičania knihy sa predlžuje pre prílohu. Jej identifikácia a zapísanie na účet používateľa prebiehajú automaticky, tak ako v prípade samostatného požičiavania.

Pracovisko knihovníka umožňuje aj vrátenie publikácií a overovanie knižničného účtu čitateľa.