Čítačka RFID

Čítačka RFID umožňuje čítanie informácií uložených v pamäti štítka RFID a umožňuje súčasnú identifikáciu až 5 knižných položiek, čo vo výraznej miere urýchľuje proces požičiavania a vracania kníh.

V ponuke Arfido sa nachádzajú riešenia pre každú knižnicu, bez ohľadu na jej veľkosť, počet dostupných zväzkov, obsluhovaných čitateľov, organizačnú štruktúru.

Čítačka EKO RFID

V menších knižniciach nachádza svoje uplatnenie čítačka RFID EKO. Maličké zariadenie má všetky funkcie knihovníka. Efektívne číta informácie zo štítka RFID a posiela ich do knižničného systému. Umožňuje identifikáciu jednotlivých položiek v tom istom čase.

Čítačka PRO RFID

Vo väčších knižniciach je dôležitý počet položiek, ktorý možno jednorazovo zaviesť do systému. Čítačky RFID Arfido zo série PRO dokážu v tom istom čase prečítať naraz informácie dokonca z 5 kníh a knižničnej karty čitateľa. To výrazným spôsobom zvyšuje efektivitu práce knihovníka a komfort čitateľov. Čítačky Arfido zo série PRO možno umiestniť na alebo pod pult, celý povrch stola tak má k dispozícii knihovník.