Pracovisko kódovania štítkov RFID

  • Stanowisko kodowania etykiet RFID

    Stanowisko kodowania etykiet RFID

Technológia RFID umožňuje veľmi rýchle zavádzanie nových publikácií do knižničného obehu. Zmeny sa do pamäti štítka zavádzajú takmer okamžite, čo veľmi urýchľuje proces vypožičiavania a vracania kníh.

Nové knihy, ku ktorým sa prilepili štítky RFiD, sa musiazaregistrovať do knižničného systému a príslušná informácia sa musí zapísať na štítky RFID na pracovisku knihovníka. Špeciálny program spolupracujes čítačkou RFID a získava údaje z knižničného systému. Následne ich nahráva do pamäte štítka a overuje správnosť zapísaných údajov. Tento proces prebieha rýchlo a knihy sú okamžite prístupné používateľom

  • Stanowisko kodowania etykiet RFID

    Stanowisko kodowania etykiet RFID

  • Stanowisko kodowania etykiet RFID

    Stanowisko kodowania etykiet RFID