Pracovisko samoobslužného vypožičiavania

V knižnici s voľným prístupom čitateľ samostatne alebo pomocou knihovníka nachádza hľadanú knihu. Vybrané a vyhľadané položky si možno vypožičať samostatne prostredníctvom samoobslužného pracoviska ARFIDO, ktoré umožňuje vypožičanie niekoľkých zväzkov súčasne.

Nenáročné zariadenie s prijateľným rozhraním umožňuje zároveň overiť účet čitateľa, termíny vrátenia kníh a vytlačiť dokument potvrdzujúci transakciu. Tento spôsob vypožičiavania je medzi čitateľmi veľmi obľúbený.

ARFIDO zavádza tiež možnosť samoobslužného požičiavania pre zdravotne postihnutých používateľov. Regulovaná výška pultu a monitora im umožňuje samostatne požičiavanie. Súčasťou ponuky je aj možnosť prepnúť rozhranie používateľa na vysokokontrastný režim, čo uľahčuje samoobsluhu osobám so zrakovým postihnutím.