RFID výpůjčky

Knihovny, které mají zavedené RFID řešení, umožňují čtenářům přístup ke knihovním fondům v režimu tzv. svobodného přístupu. Čtenáři si mohou volně prohlížet knihovní fondy a vybrat jednotky k vypůjčení. Samotný postup půjčení fondů je velmi jednoduchý a přátelský jak ke knihovníkům, tak ke čtenářům. Vybrané jednotky lze půjčit v samoobslužném režimu při využití dedikované zóny pro samoobslužné vypůjčování nebo v zóně knihovníka.

Knihovní systém identifikuje uživatele pomocí identifikační karty čtenáře a identifikační karty knihy na základě údajů uložených na zabezpečovacím štítku RFID. Dále systém ukládá záznam o půjčení identifikovaných knih na osobním účtu čtenáře. Celý postup půjčení končí tiskem potvrzení.

Také zdravotně postižení čtenáři si mohou úspěšně půjčit knihy v samoobslužném režimu, protože mají k dispozici obslužné stanoviště s regulovanou výškou pultu a měnitelným nastavením obrazovky.

 

 • Stanowisko kodowania etykiet RFID

  Zóna pro kódování štítků RFID

  Technologie RFID umožňuje rychle zavést nové jednotky do knihovního fondu. Zavádění změn do paměti štítku probíhá téměř okamžitě, což výrazně zrychluje postup půjčování a vracení knih.

 • Pult knihovníka – půjčování knih

  Ne všechny jednotky knihovního fondu lze půjčit v režimu svobodného přístupu. Údaj o tom je uložen v paměti RFID štítku vlepeného do knih

 • Čtečka RFID

  Čtečka RFID umožňuje odečet dat uložených v pamětí RFID štítku a současnou identifikaci až 5 knih, což ve velké míře přispívá k urychlení postupu vypůjčování nebo vracení knih.

 • Pult pro samoobslužné výpůjčky

  V knihovnách s volným přístupem ke knihám si čtenář samostatně nebo s pomocí knihovníka vyhledává žádanou knihu. Vybrané a vyhledané jednotky lze půjčit v režimu samoobslužné výpůjčky při využití samoobslužného pultu ARFIDO, který umožňuje půjčit více svazků najednou.