Ochrana knihovních fondů

Knihovní fondy zpřístupněné čtenářům v zóně tzv. svobodného přístupu jsou vystavené nebezpečí krádeže. Tento výjimečný prostor vytvořený s důrazem na pohodlí uživatele a snadný přístup ke knihovním fondům umožňuje samoobslužné výpůjčky a vracení jednotek. Knihovní fondy zpřístupňované tímto způsobem musejí mít účinné zabezpečení proti neoprávněnému odnášení z prostorů knihovny.

Knihovny, které zpřístupňují své fondy v režimu svobodného přístupu, je chrání proti neoprávněnému odnášení pomocí pokročilých protikrádežových systémů. Knihovní štítky RFID vlepené do knih, na kterých jsou uložena data o příslušné knihovní jednotce, slouží současně k její ochraně proti krádeži. Při pokusu pronést knihu s aktivním zabezpečením mezi protikrádežovými anténami se zapne zvukový a světelný poplach. Protikrádežový systém zašle také do zóny knihovníka sdělení o knihovní jednotce, která spustila signalizaci. Při detekci pokusu o krádež existuje také možnost blokace dveří. Na stejném principu fungují zabezpečovací krabice ALPHA s vlepeným knihovním štítkem RFID, ve kterých lze uchovávat CD, DVD nebo Blu-ray.

Nabídka společnosti Arfido zahrnuje také bezpečnostní zařízení a štítky, které využívají technologii elektromagnetu (EM). Toto řešení je však méně účinné než rádiové antény (RFID).

 • Protikrádežové antény

  Zpřístupňování knihovních fondů v režimu svobodného přístupu vyžaduje pro jejich ochranu využití diskrétných zabezpečení.

 • Knihovní štítky RFID

  Knihovní štítky RFID jsou kromě uchovávání dat o knihovní jednotce také základním prvkem chytrého protikrádežového systému.

 • Zabezpečovací krabice ALPHA

  Mnoho knihoven poskytuje uživatelům multimediální fondy na CD nebo DVD. Kvůli nevelkým rozměrům se tyto předměty dají snadno schovat a pokusy o jejich neoprávněné odnesení se jen těžko zjistí.

 • Blokování dveří

  Doplněním protikrádežového systému je elektromagnetické blokování dveří.