Uspořádání knihovního fondu

Uspořádání knihovních fondů je časově a nákladově náročný postup, který v mnoha případech vyžaduje vyřazení jednotlivých částí nebo celé knihovny z provozu. Moderní řešení ARFIDO v technologii RFID umožňují významně snížit čas nutný na inventarizaci nebo uspořádání knihovních fondů. Vyhledávání jednotek nevyžaduje přitom náročnou kontrolu každé jednotky u police.

Přenosná zařízení RFID jsou schopná provést dálkový odečet dat uložených v paměti knihovních štítků RFID. Za velmi krátkou dobu lze ověřit správnost umístění knih do regálu, zjistit umístění vyhledávané jednotky nebo jednotky pocházející z jiné části knihovny.

Nabídka Arfido zahrnuje přenosné ruční čtečky RFID se zvláštním displejem nebo čtečky s integrovaným displejem. Při posunu podél regálu čtečka odečte data uložená na štítcích a v knihovním systému proběhne jejich ověření. Zařízení signalizuje detekci vyhledávané jednotky podle nastavených parametrů nebo identifikaci knihy pocházející z jiné části knihovny.

 • Přenosné zařízení pro skontro ARFIDO

  Přenosné zařízení pro skontro je díky jednoduché obsluze velmi snadnou pracovní pomůckou knihovníka, která umožňuje rychle vyhledávat, identifikovat a uspořádávat knihovní fondy.

 • Wózek biblioteczny z ruchomym dnem

  Knihovni vozik se sklopnym dnem

  Nesporným usnadněním práce knihovníka je vozík se sklopným dnem, který přijímá knihy vracené čtenáři přímo z trezoru nebo z tzv. sortovače.

 • Třídič k trezoru RFID

  V knihovnách, které obsluhují velký počet čtenářů, je vracení půjčených jednotek důležitou organizační otázkou. Vracené knihy shromážděné na jednom místě je nutné roztřídit, což je velmi časově náročné.