Vracení RFID

Knihovny mají na výběr celou řadu řešení, která umožňují automatické vracení půjčených knih. Vracení tradičním způsobem u knihovníka je časově velmi náročný proces. Další překážkou pro uživatele mohou být provozní hodiny knihovny.

Společnost Arfido nabízí řešení, která snižují na minimum čas vynaložený na vracení půjčených jednotek a navíc umožňují samoobslužné vracení knih. Nejjednodušším řešením je trezor umístěný vně knihovny s provozem 24 hod./den. Jakmile se zaplní celý koš, obsluha knihovny roztřídí vracené jednotky a zavede je do systému. V knihovnách, kde je podstatným požadavkem, aby byly vracené jednotky co nejrychleji zpřístupněny dalším čtenářům, je velmi pohodlným řešením trezor RFID. Toto zařízení identifikuje vracené jednotky, přenáší data do informačního systému knihovny a nakonec umísťuje knihy do vozíku se sklopným dnem.

Využití technologie RFID výrazně zkracuje čas potřebný pro příjem knih do knihovny a prokazatelně snižuje počet chyb. Moderní řešení umožňují vracet knihy i 24 hod./den, což urychluje oběh knih a zlepšuje jejich dostupnost pro čtenáře.

 

 • Pult knihovníka – vracení knih

  Pro knihovny, ve kterých nelze kvůli nedostatku prostoru umístit trezor nebo trezor RFID, vyvinula společnost Arfido čtečky RFID, které umožňují účinné vracení a půjčování jednotek u pultu knihovníka.

 • Trezor RFID

  Pro knihovny, které kvůli režimu svého provozu vyžadují zkrácení času vracení knih, nabízíme trezor RFID. Po správné identifikaci proběhne příjem jednotek a přenos informací do informačního systému knihovny.

 • Knihovní trezor

  Mnoho knihoven umožňuje svým čtenářům vracet půjčené knihy 24 hod./ den. Tuto možnost dává knihovní trezor umístěný vně budovy nebo ve zvláštním prostoru s volným přístupem.

 • Posuvný regál

  Knihy vracené do knihovny lze umístit do regálu, který průběžně odečítá data uložená na knihovních štítcích vlepených do knih a aktualizuje jejich stav v informačním systému knihovny.

 • Třídič k trezoru RFID

  V knihovnách, které obsluhují velký počet čtenářů, je vracení půjčených jednotek důležitou organizační otázkou. Vracené knihy shromážděné na jednom místě je nutné roztřídit, což je velmi časově náročné.