Statistiky návštěvnosti

Důležitým zdrojem informace o řízení knihovny jsou statistiky návštěvnosti, které informují o tom, jaký počet osob navštěvuje knihovnu v určených časových intervalech. Tyto statistiky umožňují rozumně hospodařit s časem práce knihovníků a efektivně hodnotit využití knihovních fondů. Společnost Arfido zajišťuje integraci různých systémů pro počítání návštěvníků, které fungují buď jako samostatná zařízení, nebo zařízení integrovaná s protikrádežovými anténami.

Shytré počitadlo osob integrované s RFID bránami

Pro knihovny, pro které je důležité shromažďování údajů o návštěvnosti při současném důrazu na estetiku zavedených řešení, nabízíme počitadla osob integrovaná s protikrádežovými anténami RFID. Počitadla nevyžadují další příslušenství ani zvláštní prostor. Údaje shromážděné pomocí počitadel umístěných v anténách se zpřístupňují pomocí speciálního softwaru a umožňují přesně analýzovat návštěvnost knihovny a optymalizovat pracovní dobu knihovníků.

počitadlo osob s iR kamerou nebo iR bariérou

Pro knihovny, které neplánují zavést protikrádežový systém nebo které už mají tento systém zavedený, nabízíme počitadla osob s bariérou s infračerveným čidlem nebo s termovizní kamerou.

Bariéra s infračerveným čidlem

V případě bariéry s infračerveným čidlem probíhá počítání osob na základě přerušení světelného paprsku osobou, která vešla nebo vyšla z knihovny. Zařízení charakterizuje velmi dobrá spolehlivost a nízká chyba měření při úzkých průchodech.

Přístup k datům shromažďovaným pomocí obou řešení zajišťuje informační síť. Data lze také zasílat na určenou adresu e-mailu nebo na server FTP.  

 

Termovizní kamera

V knihovnách s širokým průchodem zajišťuje mnohem lepší výsledky počítání čtenářů počitadlo osob s termovizní kamerou. Kamera, která je umístěná u stropu, sleduje osoby pohybující se v zóně snímání a provede záznam v okamžiku překročení určené mezní čáry. Počítání osob při využití kamery nenese riziko chyby související s detekcí přerušení světelného paprsku více osobami najednou, kamera navíc dovede snímat několik objektů současně, proto je její měření velmi přesné.

Přístup k datům shromažďovaným pomocí obou řešení zajišťuje informační síť. Data lze také zasílat na určenou adresu e-mailu nebo na server FTP.