Přenosné zařízení pro skontro ARFIDO

Přenosné zařízení pro skontro je díky jednoduché obsluze velmi snadnou pracovní pomůckou knihovníka, která umožňuje rychle vyhledávat, identifikovat a uspořádávat knihovní fondy.

Při posunu podél police čtečka RFID odečte data uložená na knihovních štítcích RFID vlepených do knih a provede jejich srovnání s daty uloženými v informačním systému knihovny. Zařízení informuje o nesrovnalostech – např. o knize z jiné části knihovny nebo o detekci vyhledávané jednotky. Vyhledávání takových jednotek probíhá velmi rychle, účinně a bezchybně.