Třídič k trezoru RFID

V knihovnách, které obsluhují velký počet čtenářů, je vracení půjčených jednotek důležitou organizační otázkou. Vracené knihy shromážděné na jednom místě je nutné roztřídit, což je velmi časově náročné.

Pro takovéto knihovny doporučujeme třídič (tzv. sortovač), který se dá umístit hned za trezor RFID. Vracené jednotky míří pásovým dopravníkem do příslušných vozíků. Třídění probíhá podle programovatelného schématu, které umožňuje třídit vracené knihy podle toho, do které části knihovny patří, nebo je při zaplnění prvního vozíku směrovat do vozíku druhého. Modulová konstrukce třídiče umožňuje libovolně ho konfigurovat a rozšiřovat podle potřeb knihovny a dostupné plochy.