ARiMR

På flere biblioteker, hvor RFID-løsninger er blevet implementeret, kan lånerne benytte materialer, som stilles til rådighed i form af såkaldt fri adgang. 

Indsats, der har til formål at øge virksomhedens konkurrenceevne på markedet ved at etablere et laboratorium, hvor der vil udvikles nye, innovative og billigere løsninger for bibliotekssystemer, medfinansieret fra Den Europæiske Unions midler indenfor indsatsområdet, ”Oprettelse og udvikling af mikrovirksomheder”, Program for Udvikling af Landdistrikterne for årene 2007-2013