Materialesikring

Biblioteksmaterialer, som er tilgængelige for lånere i en såkaldt fri adgangszone, er udsat for tyveri. Den unikke løsning, udviklet specielt med henblik på at forbedre låneres biblioteksoplevelse og garantere dem en nemmere adgang til biblioteksmaterialer, gør det muligt for lånere selv at låne og aflevere materialer. Dog skal materialer, som stilles til rådighed på den måde, være effektivt beskyttet mod tyveri.

Biblioteker, som stiller sine materialer til rådighed i form af fri adgang, beskytter materialerne mod uautoriseret udlån ved at anvende avancerede tyvesikringssystemer. De selvsamme RFiD biblioteksetiketter, som klæbes ind i materialerne, og som indeholder oplysninger om det givne biblioteksmateriale, anvendes også til tyverisikring af materialerne. Bæres et materiale med aktiv sikring mellem  tyvesikringsgates udløses der en alarm, og bibliotekspersonalet orienteres herom via et lyd- og lyssignal. Tyvesikringssystemet sender desuden en meddelelse til skranken om det materiale, hvis sikring har udløst alarmen. Der er også mulighed for at aflåse dørene. ALPHA sikkerhedsæsker med indklæbet RFID etikette, hvor der opbevares materialer til CD-, DVD- el. Blu-ray-afspilning, fungerer på samme måde.

Arfidos tilbud omfatter også sikringsudstyr og -etiketter, der fungerer ved hjælp af elektromagnetisk teknologi (EM). Dog er de – i sammenligning med radioløsninger (RFID) – en langt mindre effektiv løsning.

 • Tyvesikringsgates

  Ønsker biblioteket at stille materialer til lånernes rådighed i form af fri adgang skal der anvendes diskrete sikkerhedsløsninger med henblik på sikring af materialerne.

 • RFID biblioteksetiketter

  RFID biblioteksetiketter udgør – bortset fra at de anvendes til opbevaring af oplysninger vedrørende materialet – et grundlæggende element i et intelligent tyverisikringssystem.

 • Alpha sikkerhedsæsker

  På flere biblioteker udlånes der, bortset fra bøger, også multimediematerialer på CD- el. DVD-skiver. Idet CD- og DVD-plader er små er de nemme at gemme, og forsøg på uautoriseret udlån er svært at opdage.

 • Dørlås

  Den elektromagnetiske dørlås udgør et supplement til tyvesikringssystemet.