Besøgsstatistik

Besøgsstatistik, der indeholder oplysninger om det antal mennesker, der besøger biblioteket indenfor bestemte tidsintervaller, udgør en vigtig informationskilde når det gælder biblioteksstyring. Den muliggør en effektiv styring af bibliotekarernes arbejdstid og vurdering af, hvorvidt ressourcerne udnyttes optimalt. Arfido integrerer de forskellige systemer til registrering af besøgstal, som fungerer som selvstændige apparater el. apparater integreret med tyvesikringsgates.

Intelligent persontæller integreret med RFID gates

På biblioteker, hvor det er vigtigt med indsamling af oplysninger vedr. antal besøgende og hvor det samtidigt er særdeles vigtigt med det æstetiske udtryk af de implementerede løsninger, kan man med fordel anvende besøgstællere integreret med RFID tyvesikringsgates. De kræver ikke noget ekstra tilbehør el. dedikeret rum. Data, som indsamles af tællerne monteret ved gates, stilles til rådighed vha. medfølgende software, hvorved opnås, at det er muligt at gennemføre en nøjagtig analyse af antallet besøgende på biblioteket. Dermed kan bibliotekarernes arbejdstid optimeres.

Besøgstæller med infrarød barriere el. termisk kamera

På biblioteker, hvor der ikke er planer om at montere et tyverisikringssystem el. hvor sådan et system allerede er blevet monteret kan man med fordel anvende persontællere med infrarød barriere el. med termisk kamera.

 

Infrarød barriere

I tilfælde af løsningen baseret på en infrarød barriere registreres besøgende ved, at en person, der går ind el. ud af biblioteket, bryder lysstrålen. Udstyret kendetegnes ved høj driftssikkerhed og lav procent af målefejl ved snævre passager.

Adgang til oplysninger indsamlet af begge løsningerne kan fås via computernetværk - ud over det kan oplysningerne sendes til en bestemt e-mail adresse el. FTP server.

 

Termisk kamera

På biblioteker med brede passager opnås markant bedre resultater af kundeoptælling ved anvendelse af en besøgstæller med termisk kamera. Kameraet, som anbringes under loftet, kan følge personer, der bevæger sig i målezonen, og tælle dem op, så snart de overskrider bestemte grænser. Løsningen baseret på termisk kamera er ikke behæftet med målefejl, som der kan opstå som følge af, at lysstrålen brydes af flere personer samtidigt. Derudover kan kameraet overvåge flere lokaler samtidigt, hvorved opnås, at målingen er meget nøjagtig.

Adgang til oplysninger indsamlet af begge løsningerne kan fås via et computernetværk – ud over det kan oplysningerne sendes til en bestemt e-mailadresse el. FTP server.