RFID-aflevering

Biblioteker kan vælge mellem en række løsninger, der muliggør automatisk aflevering af de udlånte materialer. Den traditionelle måde at aflevere materialerne på, dvs. aflevering ved skranken, er en tidskrævende proces, og lånere risikerer at skulle vente i kø. Derudover er afleveringsmulighederne begrænset pga. bibliotekets åbningstider.

Arfido implementerer løsninger, der nedsætter den tid, der skal til for at aflevere materialerne til et minimum, og derudover bliver det muligt for lånerne selv at aflevere materialerne. Den nemmeste løsning er en døgnboks placeret udenfor biblioteket, der modtager materialerne døgnet rundt. Efter at kurven er fyldt, sorterer bibliotekspersonalet de afleverede materialer og registrerer materialerne i systemet.  På biblioteker, hvor det er vigtigt, at de afleverede materialer hurtigst muligt kan stilles til rådighed for andre lånere, kan man med fordel anvende en RFID døgnboks. Udstyret genkender de afleverede materialer, sender oplysninger herom til bibliotekets IT-system, og placerer dernæst materialerne i vogn med sænkbar bund.

Brug af RFiD teknologien bidrager til en væsentlig nedsættelse af den tid, der skal til for at modtage de afleverede materialer og til en markant reduktion i antallet af fejl. Moderne løsninger muliggør aflevering af materialer døgnet rundt, og fremskynder dermed materialernes cirkulation, hvorved opnås, at materialerne er langt mere tilgængelige for lånerne.

 

 • RFID Døgnboks

  På de biblioteker, hvor det – af hensyn til bibliotekets problemfrie funktion – er vigtigt at nedsætte den tid, der bruges på modtagelse af de afleverede materialer, kan man med fordel anvende en RFID døgnboks.

 • Døgnboks

  På flere biblioteker er det muligt at aflevere de lånte materialer døgnet rundt. Materialerne afleveres via en døgnboks placeret udenfor bygningen el. i et særskilt lokale, hvortil der er fri adgang.

 • Mobil reol

  Materialer, som afleveres på biblioteket, kan placeres på en reol, der løbende aflæser oplysninger fra biblioteksetiketter indklæbet i materialerne, og opdaterer materialernes status i bibliotekssystemet.

 • Sorteringsapparat til RFID afleveringsboks

  På biblioteker, der betjener et stort antal lånere, kan aflevering af de udlånte materialer udgøre en stor, organisatorisk udfordring. Materialer, der samles et sted, skal dernæst sorteres manuelt, hvilket er en enormt tidskrævende opgave.

 • Intelligent reol

  Den intelligente reol gør det muligt for lånerne selv at aflevere de lånte materialer.