RFID-udlån

På flere biblioteker, hvor RFID-løsninger er blevet implementeret, kan lånerne benytte materialer, som stilles til rådighed i form af såkaldt fri adgang. De kan frit gennemsøge biblioteksmaterialer og vælge de materialer, de gerne vil låne. Selve udlånsprocessen er særdeles nem og både låner- og bibliotekarvenlig. De udvalgte materialer kan lånerne selv låne vha. den dedikerede selvbetjeningsløsning el. også kan materialerne lånes ved skranken.

Bibliotekssystemet genkender låneren vha. vedkommendes personlige lånerkort, og materialerne på grundlag af oplysninger indeholdt i den programmerede RFID biblioteksetikette. Dernæst registreres de aflæste bøger på lånerens konto. Processen afsluttes ved, at der bliver udskrevet en kvittering.

Handicappede lånere kan også selv låne materialerne ved at benytte løsningen med justerbar bordhøjde og muligheden for individuel tilpasning af den måde, oplysninger på skærmen vises på.

 

 

 • Kodning af RFID-etiketter

  Kodning af RFID-etiketter

  RFID teknologien muliggør meget hurtig registrering og ibrugtagning af nye materialer. Ændringer i etikettens hukommelse indføres næsten med det samme, hvorved opnås en markant optimering af udlåns- og afleveringsprocesser.

 • Skranken – udlån

  Ikke alt materiale, som der er til rådighed på biblioteket, kan udlånes til alle (såkaldt fri adgang). Kan en given bog ikke udlånes til alle, er en relevant oplysning gemt på RFID etiketten indklæbet i bogen.

 • RFID læser

  RFID læseren anvendes til at aflæse oplysninger gemt på RFID-etikettens hukommelse og den muliggør samtidig identificering af op til 5 bøger, hvilket i høj grad bidrager til, at udlåns- og afleveringsprocessen kan foregå hurtigere.

 • Selvbetjeningsløsning

  På et bibliotek med fri adgang finder låneren selv det materiale, vedkommende søger efter, el. også får vedkommende hjælp af bibliotekaren. Vha. ARFIDO selvbetjeningsløsningen, som gør det muligt at låne flere materialer på en gang, kan låneren selv låne det udvalgte, fundne materiale.

 • Bogautomat

  Selvbetjeningsløsningen giver mulighed for afhentning af materiale, som låneren i forvejen har bestilt på biblioteket.