Kiosk wstępnej diagnostyki medycznej

Nadawanie uprawnień dostępu na podstawie zautomatyzowanego pomiaru temperatury ciała i wywiadu o stanie zdrowia

 

Kiosk wstępnej diagnostyki medycznej to nowoczesne urządzenie zapewniające zautomatyzowane nadawanie uprawnień dostępu do chronionych stref (np. w placówkach ochrony zdrowia dla personelu, chorych i odwiedzających). Decyzja o udzieleniu/odmowie dostępu zostaje podjęta na podstawie zautomatyzowanego pomiaru  podstawowych parametrów zdrowotnych oraz odpowiedzi na pytania  ankiety medycznej. Zakres pomiarów oraz pytań ankiety może być łatwo dostosowywany do obowiązujących procedur i stanu zagrożenia epidemicznego.

 

Modułowa architektura

Modułowa architektura kiosku umożliwia łatwe dostosowanie zakresu i parametrów dostępnych funkcji do obowiązujących procedur medycznych i przepisów prawa. Pozwala szybko i przy niskich kosztach reagować na zmiany stopnia zagrożenia epidemicznego i zmieniających się przepisów np. dodając nowe pytania do ankiety lub zmieniając próg temperatury. Otwarta architektura rozwiązania pozwala na uzupełnianie automatycznych pomiarów parametrów zdrowotnych.

 

Zintegrowana antena

Zastosowanie zintegrowanej anteny RFID zapewnia skuteczną autentykację użytkowników posługujących się różnorodnymi identyfikatorami pasma LH/HF/UHF. Oznacza to, że pracownicy mogą się logować już posiadanymi i wykorzystywanymi identyfikatorami bez konieczności tworzenia nowych.

 

Bezproblemowa autoryzacja

Zautomatyzowana i bezobsługowa autoryzacja personelu oraz odwiedzających stanowi kluczowy element funkcjonalności kiosku. To niezawodne rozwiązanie umożliwia efektywną kontrolę dostępu za pomocą różnorodnych środków identyfikacji radiowej.

 

Zastosowanie/odbiorcy: placówki ochrony zdrowia (szpitale, przychodnie) oraz inne miejsca użyteczności publicznej (m.in. urzędy, banki, biblioteki).

 

Najważniejsze funkcje kiosku:

 • autentykacja użytkowników za  pomocą różnorodnych radiowych środków identyfikacji technologii RFID (pasma LF, HF, UHF),
 • zautomatyzowane badanie medyczne temperatury ciała z zapewnieniem dostępności  dla osób o różnym wzroście oraz osób niepełnosprawnych,
 • zautomatyzowane zbieranie wywiadu o stanie zdrowia w formie ankiety medycznej,
 • zapewnienie dostępności interfejsu użytkownika w językach: polskim, angielskim i ukraińskim,
 • udostępnienie wybranych parametrów i konfiguracji kiosku dla administratora placówki,
 • zapewnienie wymaganego poziomu higieny,
 • integracja z systemem kontroli dostępu placówki – zweryfikowana testami wewnętrznymi,
 • integracja z urządzeniami do wydawania i zwracania odzieży – zweryfikowana testami wewnętrznymi,
 • zapewnienie pomocy dla użytkowników ze strony pracowników placówki,
 • generowanie raportów ze statystykami wykorzystania,
 • blokowanie interfejsu użytkownika w przypadku awarii kluczowych komponentów.