Statystyki odwiedzin

Ważnym źródłem informacji w zarządzaniu bibliotekami są statystyki odwiedzin wskazujące liczbę osób odwiedzających bibliotekę w określonych przedziałach czasowych.  Umożliwiają racjonalne gospodarowanie czasem pracy bibliotekarzy oraz ocenę efektywnego wykorzystania zasobów. Arfido integruje różne systemy liczenia odwiedzin działające jako samodzielne urządzenia lub zintegrowane z antenami antykradzieżowymi.

Inteligentny licznik osób zintegrowany bramkami RFID

W bibliotekach, w których ważne jest zbieranie informacji o liczbie odwiedzin a jednocześnie niebagatelne znaczenie ma estetyka wdrożonych rozwiązań, znajdują zastosowanie liczniki odwiedzin zintegrowane z antenami przeciw kradzieżowymi RFID. Nie wymagają dodatkowego osprzętu ani dedykowanej przestrzeni. Dane gromadzone przez liczniki w antenach są udostępniane poprzez dołączone oprogramowanie i umożliwiając precyzyjną analizę odwiedzin biblioteki oraz optymalizację czasu pracy bibliotekarzy.

Licznik odwiedzin z barierą podczerwieni lub kamerą termowizyjną

W bibliotekach, w których nie jest planowane wdrożenie systemu przeciw kradzieżowego lub gdzie system taki jest już zainstalowany znajdują zastosowanie liczniki osób z barierą na podczerwień lub z kamerą termowizyjną.

Bariera na podczerwień

W rozwiązaniu opartym o barierę na podczerwień liczenie odwiedzin odbywa się w skutek przecięcia wiązki światła przez osobę wchodzącą lub wychodzącą z biblioteki. Urządzenie cechuje się bardzo dobrą niezawodnością i niskim błędem pomiaru przy wąskich przejściach.

Dostęp do gromadzonych przez oba rozwiązania danych możliwy jest przez sieć komputerową – dane mogą być również wysyłane na wskazany adres poczty elektronicznej lub serwer FTP.

Kamera termowizyjna

W bibliotekach o szerokich przejściach znacznie lepsze wyniki w liczeniu klientów osiąga się poprzez zastosowanie licznika odwiedzin z kamerą termowizyjną. Usytuowana pod sufitem, potrafi śledzić przemieszczające się osoby w strefie pomiaru i odpowiednio zliczać w momencie przekroczenia wyznaczonych granic. Rozwiązanie liczenia odwiedzin w oparciu o kamerę nie jest obarczone błędem pomiaru związanego z przecięciem wiązki światła przez kilka osób w tym samym momencie, a ponad to kamera potrafi śledzić kilkanaście obiektów jednocześnie, dlatego pomiar z jej pomocą jest bardzo precyzyjny.

Dostęp do gromadzonych przez oba rozwiązania danych możliwy jest przez sieć komputerową – dane mogą być również wysyłane na wskazany adres poczty elektronicznej lub serwer FTP.