Zdrowie i bezpieczeństwo

  • Śluza identyfikacyjna

    Nowoczesne urządzenie do bezobsługowego i bezdotykowego nadawania uprawnień dostępu do stref chronionych

  • Kiosk wstępnej diagnostyki medycznej

    Nadawanie uprawnień dostępu na podstawie zautomatyzowanego pomiaru temperatury ciała i wywiadu o stanie zdrowia 

  • Wielozakresowa antena RFID

    Innowacyjne rozwiązanie umożliwiające skuteczną identyfikację różnych rodzajów znaczników LF, HF, UHF za pomocą jednej anteny