RFID biblioteksetiketter

RFID biblioteksetiketter udgør – bortset fra at de anvendes til opbevaring af oplysninger vedrørende materialet – et grundlæggende element i et intelligent tyverisikringssystem.

Tyverisikringsgates detekterer etiketterne i tilfælde af forsøg på uautoriseret udlån og verificerer materialernes status med det samme. I tilfælde af, at der detekteres et forsøg på uautoriseret udlån af mindst et materiale, som ikke må tages ud af biblioteket, udløses der en lyd- og lysalarm og bibliotekets vagtpersonale orienteres herom. Til skranken sendes der en meddelelse om det materiale, der har udløst alarmen, hvorved opnås, at materialet hurtigt kan findes.

ARFIDOs RFID biblioteksetiketter er rektangulære el. ovale, og de kendetegnes ved forskellige hukommelseskapaciteter og sikringsanordninger. Yderlaget på etiketterne er hvidt, så etiketten kan påtrykkes, f.eks. bibliotekets logo.

Arfidos tilbud omfatter desuden sikringsetiketter til elektromagnetiske systemer (EM).