Polityka Jakości

 

POLITYKA JAKOŚCI

 

Arfido Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi z zakresu Projektowania, tworzenia, sprzedaży, wdrażaniu, serwisu i obsłudze systemów techniczno-informatycznych, w tym bibliotecznych i muzealnych.

 

Szczegółowy zakres działalności firmy obejmuje:

  • Projektowanie
  • Tworzenie
  • Sprzedaż
  • Wdrażanie
  • Serwis oraz obsługa systemów techniczno-informatycznych w tym bibliotecznych i muzealnych

Arfido Sp. z o.o. dąży do nawiązania długoterminowej współpracy z Klientami poprzez budowanie zaufania oraz spełnianie nawet najwyższych wymogów i standardów. Wszystkie działania Firmy są zorientowane na dostarczenie produktów najwyższej jakości przy zapewnieniu pełnej zgodności z przepisami prawa, zagwarantowaniu bezpieczeństwa pracy oraz informacji.

Firma zatrudnia doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę oraz dysponuje specjalistycznym oprogramowaniem oraz infrastrukturą zapewniającą realizację usług na najwyższym poziomie

Dlatego też, uwzględniając specyfikę naszej Firmy, deklarujemy:

  • Utrzymywanie i doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN EN ISO 9001:2015,
  • Ciągłe doskonalenie obowiązujących procesów i procedur,
  • Postępowanie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i innymi uregulowaniami mającymi zastosowanie w działalności Firmy
  • Zaangażowanie pracowników w świadczenie usług spełniających wymagania Klienta.

Najwyższe Kierownictwo zobowiązuje się do spełnienia mających zastosowanie wymagań w tym prawnych, administracyjnych i innych, zapewnienia zasobów niezbędnych dla funkcjonowania systemu i ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą                                                  PN EN ISO 9001:2015

Niniejsza polityka jest znana i dostępna dla wszystkich Pracowników Firmy.

Opracował: Zdzisław Stypiński

17.07.2017

Podpis: Zdzisław Stypiński

Zatwierdził: Zbyszko Ludwik Rok

17.07.2017

Podpis: Zbyszko Ludwik Rok

 

Dokument nadzorowany w formie elektronicznej. Potwierdzanie wykonania wydruku wygenerowane jest elektronicznie. Dokument jest aktualny w dniu wydruku i nie wymaga podpisu ani stempla. Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie, po terminie wydruku.

Data ostatniego wydruku:

15-11-2017 21:36:46