Program Operacyjny Inteligentny Rozwój działanie 3.3


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand – Międzynarodowa promocja marki produktów firmy ARFIDO Sp. z o.o.
 
Dofinansowanie projektu z UE: 159 450 PLN

 

 

Cel oraz planowane efekty projektu:

Celem projektu jest realizacja strategii rozwoju firmy poprzez udział w programie branżowym IT/ICT. Umożliwi to firmie dotarcie do szerokiego grona kontrahentów na całym świecie, w tym również na rynkach perspektywicznych (USA, ZEA, Rosja, Gruzja, Chiny, Singapur, Japonia), ugruntowanie i budowanie świadomości polskiej marki na arenie międzynarodowej.
Rezultaty zostaną wykorzystane w działalności gospodarczej ARFIDO, a w szczególności w rozwoju działalności eksportowej. Udział w roli wystawcy umożliwi firmie prezentację oferty produktowej szerokiemu gronu potencjalnych, nowych odbiorców na rynku międzynarodowym. Nastąpi wzmocnienie poziomu konkurencyjności, rozpoznawalności i potencjału eksportowego.