Sorter do wrzutni RFID

W bibliotekach obsługujących pokaźną liczbę czytelników zwroty wypożyczonych publikacji mogą stanowić poważny problem organizacyjny. Gromadzone w jednym miejscu książki muszą być następnie ręcznie sortowane co jest wyjątkowo czasochłonne.

W takich bibliotekach znajduje zastosowanie sorter umieszczany tuż za wrzutnią RFiD. Zwracane pozycje umieszczane są na taśmociągu, którym podążają do wyznaczonych wózków. Sortowanie odbywa się wg zaprogramowanego schematu umożliwiając segregowanie pozycji książkowych do dwóch i więcej działów lub, w przypadku zapełnienia pierwszego wózka, kierowanie książek do następnego wolnego. Modułowa budowa sortera umożliwia jego swobodne konfigurowanie i rozbudowę ograniczoną wyłącznie potrzebami biblioteki i rozmiarami pomieszczenia.