WRPO 2014+

LOGO WRPO 2014+

Data: 4 maja 2015

Miło jest nam poinformować, iż w dniu 28 kwietnia 2015 podpisaliśmy z umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Realizowanie strategii GO_GLOBAL.PL wejścia na rynki obce przez firmę Arfido”. Na tej stronie będziemy publikować zapytania ofertowe dotyczące projektu. Zapraszamy podmioty zainteresowane współpracą z nami przy realizacji tego projektu do jej monitorowania w celu uzyskania następnych informacji.

W kolejnych artykułach będziemy publikować zapytania ofertowe dotyczące projektu. Zapraszamy podmioty zainteresowane współpracą z nami przy realizacji tego projektu do jej monitorowania w celu uzyskania następnych informacji.

Osobą do kontaktu jest Zdzisław Stypiński, zdzislaw.stypinski@arfido.com, telefon +48 606 325 971.

1. Rozpoczęcie projektu

Data: 4 maja 2015

Miło jest nam poinformować, iż w dniu 28 kwietnia 2015 podpisaliśmy z umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Realizowanie strategii GO_GLOBAL.PL wejścia na rynki obce przez firmę Arfido”. Na tej stronie będziemy publikować zapytania ofertowe dotyczące projektu. Zapraszamy podmioty zainteresowane współpracą z nami przy realizacji tego projektu do jej monitorowania w celu uzyskania następnych informacji.

2. Opracowanie koncepcji wizerunku

Data: 12 maja 2016

Niniejszym zapraszamy do odpowiedzenia na nasze zapytanie ofertowe z dnia 12 maja 2016 roku, które można pobrać tutaj. Oferty prosimy składać wypełniając formularz, którego szablon można pobrać tutaj.

3. Opracowanie koncepcji wizerunku -wyniki

Data: 20 maja 2016

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę na zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji wizerunku przysłała firma Ominia Consulting.

4. Poszukiwanie partnerów zagranicznych - Czechy - zapytanie ofertowe nr 2

Data: 09 czerwca 2016

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na nasze zapytanie ofertowe z dnia 09 czerwca 2016 roku, które można pobrać tutaj. Oferty prosimy składać wypełniając formularz, którego szablon można pobrać tutaj.

5. Poszukiwanie partnerów zagranicznych - Słowacja - zapytanie ofertowe nr 3

Data: 09 czerwca 2016

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na nasze zapytanie ofertowe z dnia 09 czerwca 2016 roku, które można pobrać tutaj. Oferty prosimy składać wypełniając formularz, którego szablon można pobrać tutaj.

6. Poszukiwanie partnerów zagranicznych - Rumunia - zapytanie ofertowe nr 4

Data: 09 czerwca 2016

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na nasze zapytanie ofertowe z dnia 09 czerwca 2016 roku, które można pobrać tutaj. Oferty prosimy składać wypełniając formularz, którego szablon można pobrać tutaj.

7. Poszukiwanie partnerów zagranicznych - Czechy - zapytanie ofertowe nr 2 - wyniki

Data: 22 czerwca 2016

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę na zapytanie ofertowe nr 2 na poszukiwanie partnerów zagranicznych w Czechach przysłała firma Ominia Consulting.

8. Poszukiwanie partnerów zagranicznych - Słowacja - zapytanie ofertowe nr 3 - wyniki

Data: 22 czerwca 2016

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę na zapytanie ofertowe nr 3 na poszukiwanie partnerów zagranicznych w Słowacji przysłała firma Ominia Consulting.

9. Poszukiwanie partnerów zagranicznych - Rumunia - zapytanie ofertowe nr 4 - wyniki

Data: 22 czerwca 2016

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę na zapytanie ofertowe nr 4 na poszukiwanie partnerów zagranicznych w Rumunii przysłała firma Ominia Consulting.

10. Organizacja misji gospodarczych - zapytanie ofertowe

Data: 19 kwietnia 2017

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na nasze zapytanie ofertowe z dnia 19 kwietnia 2017 roku, które można pobrać tutaj. Oferty prosimy składać wypełniając formularz, którego szablon można pobrać tutaj.

11. Organizacja misji gospodarczych - wyniki postępowania

Data: 26 kwietnia 2017

Niniejszym informujemy, iż w odpowiedzi na nasze zapytanie ofertowe wpłynęły 26 kwietnia 2017 roku dwie oferty. W wyniku oceny ofert zgodnie z opisaną w zapytaniu procedurą wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Zwycięski oferent:
Iter Tour Anna Pawlaczyk
ul. Pomorska 14
62-040 Puszczykowo
Cena oferty: 182 482,00 PLN

Firma ta uzyskała 99,53 punktów, zaś jej konkurent 87,64 punktów.

Uczestnikom postępowania bardzo dziękujemy za udział.