Wrzutnia RFID

W tych bibliotekach, w których ze względu na sprawne ich funkcjonowanie czas przeznaczony na przyjmowanie zwrotów musi być znacznie ograniczony znajduje zastosowanie wrzutnia RFID. Poprawnie zidentyfikowane pozycje są przyjmowane a informacja o nich przesyłana do systemu bibliotecznego. 

Urządzenie umożliwia przyjmowanie książek o każdej porze, również poza godzinami pracy biblioteki. Rozpoznaje zwracane pozycje na podstawie danych zapisanych w etykiecie bibliotecznej RFiD wklejonej w książkę i po identyfikacji użytkownika umożliwia przesyłanie tych informacji do systemu bibliotecznego. Aktualizacja informacji na koncie użytkownika przebiega bezzwłocznie. Zwracane pozycje są umieszczane bezpośrednio w wózku z opadającym dnem.
Rozbudowane systemy automatycznych zwrotów RFiD wyposażane są w sorter, który wg zdefiniowanych parametrów kieruje zwracane pozycje do osobnych wózków bibliotecznych.